USŁUGA ZARZĄDZANIA NAJMEM LOKALI MIESZKALNYCH I KOMERCYJNYCH

Zawierając z Endohome Nieruchomości umowę o zarządzanie, zapewniamy Państwu obsługę
w zakresie wynajmu i zarządzania mieszkaniem lub lokalem w trakcie trwania umowy najmu.

 

 

Nasza usługa krok po kroku:

 • oglądamy mieszkanie i doradzamy co należy dodać lub zmienić pod kątem wynajmu (oczywiście, jeśli jest to konieczne),
 • podpisujemy umowę o zarząd (wzór umowy wysyłamy na życzenie Klienta),
 • określamy grupę najemców,
 • wyszukujemy najemców,
 • prezentujemy mieszkanie,
 • weryfikujemy znalezionego potencjalnego najemcę pod względem zdolności do płatności za mieszkanie, sprawdzany w KRD,
 • podpisujemy umowę najmu z najemcą
 • najemca wpłaca na nasze konto kaucję, która jest przelewana na Państwa konto
 • przekazujemy lokal protokołem zdawczo-odbiorczym,
 • najemca wpłaca na nasze konto czynsz najmu i należność za opłaty eksploatacyjne,
 • Endohome odprowadza z tych wpłat od najemcy opłaty eksploatacyjne do wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni, a Państwu przesyła czynsz najmu,
 • po zakończeniu umowy najmu odbieramy mieszkanie protokołem,
 • rozliczamy kaucję,
 • poszukujemy kolejnych najemców.

Partnerzy